OK2KQM & OK6A

Radioklub Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava

OK2KQM

Pozvánka

OK2KOS

Rádi bychom vás pozvali na ostravské setkání amatérů, které se koná pravidelně první čtvrtek v měsíci v odpoledních hodinách v restauraci Esko v Ostravě-Porubě (v blízkosti tramvajové smyčky Vřesinská). Více najdete na stránkách radioklubu OK2KOS.

OK2BMU Ivan Ságl

Aktualizováno (Středa, 14 Prosinec 2011 14:21)

 

Klubová aktivita

Radioklub při VŠB-TU v Ostravě, známý pod volacím znakem OK2KQM, se velkou mírou podílí na propagaci radioamatérské činnosti. Solidně zařízená vysílací stanice společně s postavenými anténami, které jsou v celém rozsahu krátkých vln, napomáhá k dobrému propagování v očích veřejnosti. V radioklubu dlouhodobě funguje spolupráce na akademické úrovni. Studenti, kteří právě studují předměty blízké radiotechnice, navštěvují v rámci cvičení naše vysílací středisko. Nejedná se pouze o studenty naší univerzity. Navštěvují nás i studenti Ostravské univerzity, kombinovaného i prezenčního studia, kteří studují medicínské obory, kde mají předmět nazvaný „Rádiové sítě“. Každoročně se jedná přibližně o padesát lidí, kterým náš koníček prakticky ukazujeme.
Radioklub se dále snaží získávat do svých řad nové členy. I zde se klub může pochlubit přírůstky. V loňském roce jsme připravili dva lidi na zkoušky z odborné způsobilosti. Jejich další činnost na radioamatérských pásmech je nadále podporovaná. Je možné vypůjčit si malé TCVRy (FT-817). Touto podporou získávají další zkušenosti a ani ne rok po obdržení licence si už staví vlastní antény. Takto si náš radioklub představuje podporu mládeže!
Naši členskou základnu tvoří přibližně z poloviny starší generace z řad pracovníků školy a druhá půlka jsou studenti. Je nutné chápat, že v takovém prostředí je určitá fluktuace lidi. Po dostudování se lidé stěhují za prací. Nicméně se snažíme účastnit světových závodů, výhradně provozem na KV, v módech SSB, CW a DIGI. V loňském roce jsme se účastnili těchto dvaceti-čtyř hodinových závodu (WAE DX Contest a EPC WW DX Contestu).  Mimo vysílání za klub je stanice hojně využívaná k individuální prezentaci aktivních členů.

Aktualizováno (Pátek, 11 Listopad 2011 23:41)

 

Členské příspěvky 2012

Zdravím všechny členy radioklubu,
blíží se konec roku a s tím je spojen výběr členských příspěvků. Letos budou vybírány do 18.12.2011. Výše členského příspěvku je 40,- Kč jako každý rok.

Pro zaplacení členství do ČRK via klub:

 • řádný členský příspěvek ve výši 840,- Kč ročně,
 • snížený členský příspěvek ve výši 540,- Kč ročně pro členy, kteří nemají jiné příjmy, než dále uvedené, nebo příjmy z kapitálového majetku, a kteří jsou:
  • ve věku od 16 do 18 let včetně,
  • ve věku od 19 do 26 let včetně, pokud se připravují v řádném denním studiu na budoucí povolání, poživatelé starobního nebo invalidního důchodu,
 • zvláštní snížený členský příspěvek ve výši 60,- Kč ročně pro členy ve věku do 15 let včetně.

Letos můžete odevzdávat příspěvky Ing. Martinu Tomisovi v místnosti N204 nebo N313 v době: každý čtvrtek 9:00 - 12:00 nebo 9.11., 23.11., 7.12. 14:00 - 19:00.

Příspěvky můžete také posílat na účet radioklubu: 2590255001/5500. Platbu je nutné identifikovat v poli pro příjemce: volací znak, členský příspěvek + ČRK(QSL) Př: OK2AA, 40 + 840 (místo značky také jméno)

V případě jakýchkoliv problémů mne kontaktujte na tento emali: alula(zavinac)seznam.cz.

Aktualizováno (Neděle, 06 Listopad 2011 20:01)

 

Radioklub hledá nové členy !!

 • Zaujali vás informace na těchto stránkách?
 • Je vaším koníčkem radio/elektronika?
 • Zajímá vás co se děje na radioamatérských pásmech?
 • Máte zájem o členství v našem klubu?

Neváhejta a pište o informace panu Josefu Novákovi <josef.novak><zavinac><centrum.cz>

 

 

EPC WW DX Contest

5. a 6. 2. 2011 jsme se rozhodli účastnit digi závodu. Účast nebyla hojná, ale podařilo se hlavní - "vysílání v kuse!". Začátek, hlavně ovládání působilo negramotně, ale posléze bylo na profesionální úrovni, hi. Prvně si vzal vysílání do parády Richard, k večeru ho vystřídala Lucie, její první vysílací zkušenosti zakončila se čtyřiceti spojeními na kontě OK6A logu a přislíbila „mačkání tlačítek do budoucna“ :-). Večerní provoz a „spánek“ u rádia si vzal na starosti Michal, který toho navysílal nejvíce. Kolem páté ráno zase Richard, který závod dokončil. Závěrem jen říci, že naše první účast v takovém závodě byla zakončena krásným výsledkem, možná bude i ohodnocen diplomem. Nechme se překvapit, uvidíme…

S velkým očekáváním jsme čekali na výsledky. V kategorii MOST-OM jsme se umístili na 5. místě!. Ve fotogalerii je diplom k nahlédnutí.

MOST-OM

Score

QSOs

Mults

1 RK4WWQ 247559 820 139
2 M5ARC 162840 624 115
3 YU7AOP 132396 590 102
4 OM3KWZ 126048 570 101
5 OK6A 121074 556 102
6 RK9CXM 99144 328 72
7 F8KHR 24336 197 52

576 QSO; s počtem 128 000 bodů

Za radioklub Richard OK2RL 73!

Aktualizováno (Pondělí, 29 Srpen 2011 10:36)