OK2KQM & OK6A

Radioklub Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava

OK2KQM

Schůze RK - 10. 12. 2012 16:30 NK418

Milí členové,

dne 10. 12. 2012 proběhne členská schůze radioklubu OK2KQM. Schůze začne v 16:30 v místnosti NK 418 (budova nové knihovny, ve které sídlí radioklub). A co bude na programu?

 • Kdo ještě neodevzdal příspěvky, může je odevzdat v tomto posledním dni na schůzi. Později již členské příspěvky nepřijmeme.

 • Budou se projednávat aktuality klubu, co nás čeká a nemine.

 • Probere se změna ve vedení klubu.

Těšíme se na setkání!

73!

Aktualizováno (Neděle, 25 Listopad 2012 17:51)

 

Brigáda 27-10-2012

Dne 27.10.2012 proběhl generální úklid operátorského pracoviště OK2KQM. Při této příležitosti dostal radioklub nový bílý kabát a nové pracovní stoly. Všem zúčastněným děkujeme za pomoc (obzvláště Lucce za stravovací podporu)..

Aktualizováno (Pondělí, 29 Říjen 2012 15:18)

 

RADIOAMATÉRSKÝ KROUŽEK

krouzek

Aktualizováno (Pátek, 18 Leden 2013 11:06)

 

Členské příspěvky

Zdravíme všechny členy radioklubu. Blíží se konec kalendářního roku a s tím je spojen výběr členských příspěvků. Letos budou příspěvky vybírány do 7.12.2012.

Výše členského příspěvku je nově 50,- Kč. Pro zaplacení členství do ČRK via radioklub:

 • řádný členský příspěvek ve výši 840,- Kč ročně,
 • snížený členský příspěvek ve výši 540,- Kč ročně pro členy, kteří nemají jiné příjmy, než dále uvedené,nebo příjmy z kapitálového majetku, a kteří jsou:
  • ve věku od 16 do 18 let včetně, ve věku od 19 do 26 let včetně, pokud se připravují v řádném denním studiu na budoucí povolání, poživatelé starobního nebo invalidního důchodu,
  • zvláštní snížený členský příspěvek ve výši 60,- Kč ročně pro členy ve věku do 15 let včetně.

Stejně jako loni můžete odevzdávat příspěvky:

 • Ing. Martinu Tomisovi v místnosti N204 každou středu dopoledne, odpoledne jen po telefonické domluvě.
 • Dále je můžete odevzdávat každé pondělí v místnosti radioklubu NK431b v době 16:00 - 18:00 (případné změny této doby budou uvedeny na stránkách klubu).
 • Poslední variantou odevzdání příspěvků je zaslání na účet radioklubu: 2590255001/5500. Platbu je nutné identifikovat v poli pro příjemce: volací znak, členský příspěvek + ČRK(QSL) Př: OK2AA, 50 + 840 Vzhledem ke změně podmínek ze strany ČAATS žádáme všechny členy radioklubu, zejména ty, kteří odešlou příspěvky na účet klubu, aby dodatečně zaslali email s těmito povinnými údaji: adresa trvalého bydliště, rodné číslo před lomítkem. Jsou to nové požadavky ze strany ČAATS, nikoliv náš rozmar. Pokud nám tyto informace nesdělíte, nemůžeme Váš členský příspěvek přijmout a následuje Vaše vyřazení z evidence členů radioklubu.

Aktualizováno (Středa, 26 Září 2012 07:36)

 

Noví členové

Radioklub hledá nové členy (nejen) z řad studentů.

clenove

Aktualizováno (Úterý, 25 Září 2012 13:15)