OK2KQM & OK6A

Radioklub Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava

Radiokomunikační technika

garant předmětu, přednášející, cvičící: Ing. Marek Dvorský, Ph.D.

číslo předmětu: 440-2205/01

Slovo úvodem:

Předmět je určen pro studenty II. ročníku bakalářského stupně studia. Je nabízen jako volitelný předmět studentům programu Informační a komunikační technologie, FEI VŠB - TU Ostrava. Studenti se mají možnost obeznámit se  základními bloky radiokomunikačního řetězce, principy šíření rádiového signálu a poznat metody a prostředky moderní digitální radiové komunikace. Tento kurz tvoří úvod do skupiny předmětů s "rádiovým" zaměřením vyučovaných na Katedře telekomunikační techniky VŠB - TUO.

rt

Obsah předmětu:

 • Úvod do Radiokomunikační techniky.
 • Základní pojmy Radiokomunikační techniky, Maxwellovy rovnice, rozdělení frekvenčního spektra, vlastnosti rádiového kanálu, typy signálů.
 • Základy šíření rádiových vln, hlavní typy rádiových vln, jevy ovlivňující šíření rádiových vln.
 • Obecné schéma radiokomunikačního řetězce, zpracování signálu, zdrojové kódování, kodeky.
 • Kanálové kódování, metody mnohonásobného přístupu.
 • Analogové modulace.
 • Digitální modulace.
 • Antény I.– základní parametry.
 • Antény II.– základní typy, vlastnosti a konstrukce.
 • Antény III.– speciální typy.
 • Přijímače – základní rozdělení, základní bloková schémata, softwarové rádio, diverzitní příjem, systémy MIMO.
 • Systény digitálního TV a rozhlasového vysílání
 • Systémy pro rádiové určování polohy, pozemní a satelitní radiolokace.
 • Exkurze Radioklub VŠB -TUO.

Interaktivní odkaz na předmět Radiokomunikační technika.

Aktualizováno (Pondělí, 29 Srpen 2011 11:25)