OK2KQM & OK6A

Radioklub Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava

Rádiové sítě

garant předmětu, přednášející, cvičící: Ing. Roman Šebesta, Ph.D.

číslo předmětu: 440-2307/01

Slovo úvodem:

Rozumět plánování rádiových sítí. Učební výstupy jsou stanoveny tak, aby studenti byli schopni identifikovat, aplikovat a řešit úlohy z oblasti rádiových sítí.

rs

Obsah předmětu:

 • Úvod do rádiových sítí, základní pojmy, rozdělení frekvenčního spektra, klasifikace bezdrátových sítí, rozdělení rádiových sítí.
 • Zpracování signálu, zdrojové kódování, kanálové kódování, prokládání, modulace.
 • Problematika šíření rádiových signálů, rozdělení rádiových vln, jevy ovlivňující šíření rádiových vln.
 • Základní koncepce a funkce radiokomunikačních systémů, buňková struktura, využití kmitočtového pásma, mnohonásobný přístup, handover.
 • Systémy pro veřejné radiotelefonní sítě, mezinárodní standardy, kmitočtová pásma.
 • Systém GSM. Výstavba a organizace systému GSM.
 • Datové přenosy v sítích GSM.
 • Typy přenosu dat v mobilních sítích (HSCSD, GPRS, EDGE).
 • Vývojové trendy,UMTS. Základní popis a koncepce systému, architektura sítě, služby.
 • Bezšňůrové telefony (DECT), vyhledávací systémy (Paging).
 • Sítě WLAN.
 • Digitální televizní vysílání, DVB, popis systému DVB-T. Měření v DVB-T, systém DVB-H, MHP.
 • Bezpečnost bezdrátové komunikace.
 • Družicové komunikační sítě. Klasifikace družicových komunikačních sítí, družicové služby, typy oběžných drah, šíření signálů.
 • Systémy družicových komunikačních sítí, systémy družicové navigace, systém GPS

Interaktivní odkaz na předmět Rádiové sítě.

Aktualizováno (Čtvrtek, 25 Srpen 2011 09:36)