OK2KQM & OK6A

Radioklub Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava

Rádiové buňkové sítě

garant předmětu, přednášející, cvičící: Ing. Roman Šebesta, Ph.D.

číslo předmětu: 440-4110/01

Slovo úvodem:

Rozumět struktuře, koncepci a funkci rádiové sítě. Učební výstupy jsou stanoveny tak, aby studenti byli schopni identifikovat, aplikovat a řešit úlohy z oblasti rádiových buňkových sítí.

rbs

Obsah předmětu:

 • Úvod do rádiových sítí, základní pojmy, rozdělení rádiových sítí.
 • Zpracování signálu, zdrojové kódování, kanálové kódování, prokládání, digitální modulace.
 • Problematika šíření rádiových signálů, rozdělení rádiových vln, jevy ovlivňující šíření rádiových vln.
 • Základní koncepce a funkce radiokomunikačních systémů, buňková struktura, využití kmitočtového pásma, mnohonásobný přístup, handover.
 • Systémy pro veřejné radiotelefonní sítě, mezinárodní standardy, kmitočtová pásma, analogové mobilní systémy, systém NMT.
 • Úvod do systému GSM, zpracování signálu v systému GSM.
 • Výstavba a organizace GSM systému, rádiový podsystém (BTS, BSC), síťový podsystém (MSC, VLR, HLR, AUC, EIR), podsystém pro provoz a údržbu OSS, rozhraní v síti GSM (Um, Abis, A).
 • GSM vrstvy, protokoly a služby, vrstvový model systému GSM, komunikační protokoly, vytváření burstů, hierarchie rámců.
 • Procedury a signalizace v síti GSM, výstavba spojení, GSM kanály, management systému GSM, klasifikace GSM služeb.
 • Plánování mobilních sítí, definování parametrů systému, kmitočtový plán, využití počítačové simulace pro analýzu a šíření rádiových signálů.
 • Bezpečnost bezdrátové komunikace, bezpečnost v mobilních sítích, autentizace, utajení dat.
 • Datové přenosy v sítích GSM, možnosti přenosu dat v mobilních sítích 2,5 generace (EDGE, HSCSD, GPRS), základní popis, přenosové rychlosti.
 • Přenos dat prostřednictvím GPRS - síťová architektura, rozhraní, funkce síťových prvků. Vývojové trendy, UMTS - základní popis a koncepce systému, architektura sítě, služby.

Interaktivní odkaz na předmět Radiové buňkové sítě.

Aktualizováno (Čtvrtek, 25 Srpen 2011 09:38)