OK2KQM & OK6A

Radioklub Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava

Katedra telekomunikační techniky

Kalkulačka výpočtu impedančního přizpůsobení antény k napaječi

V rámci řešení bakalářské práce na téma "Anténní přizpůsobovací člen pro krátkovlnné drátové antény" studentem Jakubem Jalowiczorem, vznikla na katedře Telekomunikační techniky (http://comtech.vsb.cz) užitečná a praktická aplikace, která umožňuje velice rychlý výpočet rezonančních článků pro impedanční přizpůsobení antény k nápaječi. Aplikace je dostupná ZDE.

Cílem této práce je seznámit se se základními anténními přizpůsobovacími členy z pasivních prvků, kterými jsou jmenovitě členy typu L, Γ, T a π, zpracovat výpočetní aparát pro určení hodnot jednotlivých prvků těchto přizpůsobovacích členů a zhodnotit v jakých situacích použít daný typ členu. Dále pak implementovat softwarovou aplikaci provádějící výpočet hodnot prvků přizpůsobovacích členů, dle zpracovaného výpočetního aparátu. Vytvořené řešení nabízí možnost automatického rozpoznání daného typu členu ze zadaných hodnot, výpočet patřičných hodnot, doplnění těchto údajů o elektrotechnické schéma zapojení a vyznačení obrazu zadané impedance antény ve Smithově diagramu. Výsledky této práce by tak měly představovat určité zjednodušení práce s anténními přizpůsobovacími členy.

autor práce

 

zmatch

Aktualizováno (Pátek, 24 Duben 2015 14:51)

 

Radiokomunikační technika

garant předmětu, přednášející, cvičící: Ing. Marek Dvorský, Ph.D.

číslo předmětu: 440-2205/01

Slovo úvodem:

Předmět je určen pro studenty II. ročníku bakalářského stupně studia. Je nabízen jako volitelný předmět studentům programu Informační a komunikační technologie, FEI VŠB - TU Ostrava. Studenti se mají možnost obeznámit se  základními bloky radiokomunikačního řetězce, principy šíření rádiového signálu a poznat metody a prostředky moderní digitální radiové komunikace. Tento kurz tvoří úvod do skupiny předmětů s "rádiovým" zaměřením vyučovaných na Katedře telekomunikační techniky VŠB - TUO.

rt

Obsah předmětu:

 • Úvod do Radiokomunikační techniky.
 • Základní pojmy Radiokomunikační techniky, Maxwellovy rovnice, rozdělení frekvenčního spektra, vlastnosti rádiového kanálu, typy signálů.
 • Základy šíření rádiových vln, hlavní typy rádiových vln, jevy ovlivňující šíření rádiových vln.
 • Obecné schéma radiokomunikačního řetězce, zpracování signálu, zdrojové kódování, kodeky.
 • Kanálové kódování, metody mnohonásobného přístupu.
 • Analogové modulace.
 • Digitální modulace.
 • Antény I.– základní parametry.
 • Antény II.– základní typy, vlastnosti a konstrukce.
 • Antény III.– speciální typy.
 • Přijímače – základní rozdělení, základní bloková schémata, softwarové rádio, diverzitní příjem, systémy MIMO.
 • Systény digitálního TV a rozhlasového vysílání
 • Systémy pro rádiové určování polohy, pozemní a satelitní radiolokace.
 • Exkurze Radioklub VŠB -TUO.

Interaktivní odkaz na předmět Radiokomunikační technika.

Aktualizováno (Pondělí, 29 Srpen 2011 11:25)

 

Rádiové sítě

garant předmětu, přednášející, cvičící: Ing. Roman Šebesta, Ph.D.

číslo předmětu: 440-2307/01

Slovo úvodem:

Rozumět plánování rádiových sítí. Učební výstupy jsou stanoveny tak, aby studenti byli schopni identifikovat, aplikovat a řešit úlohy z oblasti rádiových sítí.

rs

Obsah předmětu:

 • Úvod do rádiových sítí, základní pojmy, rozdělení frekvenčního spektra, klasifikace bezdrátových sítí, rozdělení rádiových sítí.
 • Zpracování signálu, zdrojové kódování, kanálové kódování, prokládání, modulace.
 • Problematika šíření rádiových signálů, rozdělení rádiových vln, jevy ovlivňující šíření rádiových vln.
 • Základní koncepce a funkce radiokomunikačních systémů, buňková struktura, využití kmitočtového pásma, mnohonásobný přístup, handover.
 • Systémy pro veřejné radiotelefonní sítě, mezinárodní standardy, kmitočtová pásma.
 • Systém GSM. Výstavba a organizace systému GSM.
 • Datové přenosy v sítích GSM.
 • Typy přenosu dat v mobilních sítích (HSCSD, GPRS, EDGE).
 • Vývojové trendy,UMTS. Základní popis a koncepce systému, architektura sítě, služby.
 • Bezšňůrové telefony (DECT), vyhledávací systémy (Paging).
 • Sítě WLAN.
 • Digitální televizní vysílání, DVB, popis systému DVB-T. Měření v DVB-T, systém DVB-H, MHP.
 • Bezpečnost bezdrátové komunikace.
 • Družicové komunikační sítě. Klasifikace družicových komunikačních sítí, družicové služby, typy oběžných drah, šíření signálů.
 • Systémy družicových komunikačních sítí, systémy družicové navigace, systém GPS

Interaktivní odkaz na předmět Rádiové sítě.

Aktualizováno (Čtvrtek, 25 Srpen 2011 09:36)

 

Rádiové buňkové sítě

garant předmětu, přednášející, cvičící: Ing. Roman Šebesta, Ph.D.

číslo předmětu: 440-4110/01

Slovo úvodem:

Rozumět struktuře, koncepci a funkci rádiové sítě. Učební výstupy jsou stanoveny tak, aby studenti byli schopni identifikovat, aplikovat a řešit úlohy z oblasti rádiových buňkových sítí.

rbs

Obsah předmětu:

 • Úvod do rádiových sítí, základní pojmy, rozdělení rádiových sítí.
 • Zpracování signálu, zdrojové kódování, kanálové kódování, prokládání, digitální modulace.
 • Problematika šíření rádiových signálů, rozdělení rádiových vln, jevy ovlivňující šíření rádiových vln.
 • Základní koncepce a funkce radiokomunikačních systémů, buňková struktura, využití kmitočtového pásma, mnohonásobný přístup, handover.
 • Systémy pro veřejné radiotelefonní sítě, mezinárodní standardy, kmitočtová pásma, analogové mobilní systémy, systém NMT.
 • Úvod do systému GSM, zpracování signálu v systému GSM.
 • Výstavba a organizace GSM systému, rádiový podsystém (BTS, BSC), síťový podsystém (MSC, VLR, HLR, AUC, EIR), podsystém pro provoz a údržbu OSS, rozhraní v síti GSM (Um, Abis, A).
 • GSM vrstvy, protokoly a služby, vrstvový model systému GSM, komunikační protokoly, vytváření burstů, hierarchie rámců.
 • Procedury a signalizace v síti GSM, výstavba spojení, GSM kanály, management systému GSM, klasifikace GSM služeb.
 • Plánování mobilních sítí, definování parametrů systému, kmitočtový plán, využití počítačové simulace pro analýzu a šíření rádiových signálů.
 • Bezpečnost bezdrátové komunikace, bezpečnost v mobilních sítích, autentizace, utajení dat.
 • Datové přenosy v sítích GSM, možnosti přenosu dat v mobilních sítích 2,5 generace (EDGE, HSCSD, GPRS), základní popis, přenosové rychlosti.
 • Přenos dat prostřednictvím GPRS - síťová architektura, rozhraní, funkce síťových prvků. Vývojové trendy, UMTS - základní popis a koncepce systému, architektura sítě, služby.

Interaktivní odkaz na předmět Radiové buňkové sítě.

Aktualizováno (Čtvrtek, 25 Srpen 2011 09:38)