OK2KQM & OK6A

Radioklub Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava

MMANA

Program MMANA, byl vytvořen třemi radioamatéry: Alexem Schewelewem, Igorem Gontcharenkem a hlavní programátor je pan Macoto Mori. Jsou to členové mezinárodní radioamatérské skupiny Hamcall.

MMANA vychází z původního MININEC. A proto je daleko jednodušší než většina NECově založených softwarů. Má samozřejmě omezenější možnosti použití. Ale běžným uživatelům a radioamatérům tato skutečnost vůbec nevadí. Díky těmto vlastnostem je práce v programu velice rychlá. Je důležité rozlišovat programy na NEC a MININEC bázi. Většina NECových programů je totiž napsána v jazyce Fortran a tyto programy jsou určeny pro složitější operace na výkonnějších strojích (např. Supernec umí paralelní výpočty). Kdežto MININEC byl vytvořen v jazyce Basic a ze začátku to byl velice jednoduchý nástroj, který ani neměl pořádné GUI. Později byl program přepsán z Basicu do jazyka C++ a to proto, aby byl rychlejší a podporoval více paměti. Taky u grafického rozhraní je patrné, že je mnohem méně obsáhlé než jiné čistě NECové systémy.

Matematické úkony potřebné pro výpočet vzdáleného pole, jsou velmi komplikované, než abychom je počítali manuálně. Proto byl vyvinut software MMANA, který používá vylepšený rychlý zdrojový kód MININECu a ten udělá celou práci za nás. Program vypočítává (kromě vzdáleného pole) také celou řadu dalších veličin jsou: impedance, šířka pásma, impedanční přizpůsobení atd. Nicméně i zde se musíme řídit pravidlem „smetí dovnitř, smetí ven“. Protože je důležité co uživatel do programu zadává a musí ho alespoň částečně pochopit, než ho začne používat. Tak jako jiné programy i MMANA potřebuje nějaký čas na základní ovládnutí a poté se z ní stává mocný nástroj a hlavně pomocník při návrhu antén. Její velikou výhodou je jednoduchost, množství tutoriálů, komunita tvůrců a hlavně lokalizace do více než deseti jazyků včetně jazyka českého. O českou lokalizaci se postaral Ing. Martin Kratoška a tímto velice zjednodušil práci v programu. Osvojení programu by mělo tedy být opravdu rychlé.

Instalaci programu naleznete ZDE.

V rámci řešení bakalářské práce pana Bc. Zdeňka Urbana na Katedře telekomunikační techniky VŠB-TU Ostrava vznikl ucelený manuál, který popisuje základy práce s tímto programem. Komentovaný postup lze shlédnout i na Youtube.

Aktualizováno (Středa, 04 Červen 2014 21:33)