OK2KQM & OK6A

Radioklub Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava

4NEC2

Program 4NEC2 byl vytvořen Arie Voorsem, který je zaměstnán v ICT Solutions ve městě Enschede v Nizozemsku. Navrhl tento software z původního NEC systému 4. Protože program vychází z těchto podmínek je tedy složitější než programy, které kompletně vycházejí ze systému MININECu např. MMANA, ale za to se s programem dají tvořit daleko důmyslnější anténní systémy. Program 4NEC2 vychází z linie NECů a to právě z verze 2 jak již napovídá název. Tato verze je zpřístupněna jako volná, s jejímž kódem může kdokoliv pracovat či manipulovat. 4NEC2 je navržen tak, aby byl vhodný jak pro začátečníky, tak pro pokročilé uživatele. Pro začínající uživatele je určitě užitečný 3D geometrický editor, který je natolik pochopitelný, aby v něm mohl tvořit i naprostý laik. Je to systém založený na 3D kartézské soustavě souřadnic. Kompatibilita programu je zajištěna v operačním systému Windows 95 až po W8. Také by s pomocí wine neměl být problém s operačními systémy Linux. Můžeme importovat výsledné soubory do více formátů, pro jiné NEC softwary, tzv. pokud má někdo projekt zhotoven např. v programu EZNEC, měl by ho ve 4NEC2 otevřít. Přesto, že je 4NEC2 vypadá na první pohled složitě, po jisté dávce pochopení a prostudování se i z obyčejného laika může stát profesionální tvůrce antén. Program není v českém jazyce, lokalizován je pouze v anglickém ale pouze v anglickém. Díky tutoriálům, které jsou dostupné na internetu včetně stránek samotného tvůrce, by nemělo zvládnutí programu trvat dlouho. Zároveň tvůrce zřídil fórum, na kterém informuje všechny, kdo se zajímají o tento software a velice rád odpoví na případné dotazy. Instalaci programu naleznete ZDE.

V rámci řešení bakalářské práce pana Bc. Zdeňka Urbana na Katedře telekomunikační techniky VŠB-TU Ostrava vznikl ucelený manuál, který popisuje základy práce s tímto programem. Komentovaný postup lze shlédnout i na Youtube.

 

 

Aktualizováno (Úterý, 03 Červen 2014 15:09)