OK2KQM & OK6A

Radioklub Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava

Členská schůze

Milí členové, dne 11. 12. 2014 proběhne členská schůze radioklubu při VŠB-TU OK2KQM. Schůze začne v 17:00 v místnosti NK 431b (budova nové knihovny, místnost radioklubu).

A co bude na programu?

  • Kdo ještě neodevzdal příspěvky, může je odevzdat v tomto posledním dni na schůzi. Později již členské příspěvky nepřijmeme.
    • Výše členského příspěvku pro ČAATS je 50,- Kč.
    • Pro zaplacení členství do ČRK via klub je řádný členský příspěvek ve výši 980,- Kč ročně,
    • snížený členský příspěvek ve výši 680,- Kč ročně.
  • Budou se projednávat aktuality klubu, co nás čeká a nemine.
  • Hospodaření klubu.

Těšíme se na setkání!!

VYSOKOŠKOLSKÝ RADIOKLUB PŘI VŠB-TU OK2KQM,OK6A

73!

Aktualizováno (Pátek, 05 Prosinec 2014 09:32)