OK2KQM & OK6A

Radioklub Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava

Obnovení činnosti

Dnešním dnem se podařilo (za pomoci studentů 3.r oborů Telekomunikační technika a Mobilní technologie) obnovit činnost klubu. Operátorské pracoviště prošlo příjemnou změnou, máme i nový sklad materiálu.

Aktualizováno (Úterý, 30 Září 2014 17:28)