OK2KQM & OK6A

Radioklub Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava

Ukončení kroužku

V pondělí 3.2.2014 jsme společně zakončili radiokroužek. Kluci po absolvování testíku získali osvědčení a někteří také diplom s odměnou ve formě stavebničky. Doufáme, že se všem kroužek líbil a nabyté znalosti v životě využijí - ne že mamince rozeberete mobil nebo mixér ;-) Pro druhé pololetí školního roku 2013/2014 kroužek neotvíráme. Pokud však máte stále zájem se do kroužku přihlásit, sledujte naše stránky, kde budou uvedeny informace, zdali bude kroužek probíhat v novém školním roce.

73!
Vedoucí radiokroužku

koruzek-finala

Aktualizováno (Sobota, 08 Únor 2014 10:39)