OK2KQM & OK6A

Radioklub Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava

Schůze radioklubu

schuze

Milí členové,

dne 17. 12. 2013 proběhne členská schůze radioklubu při VŠB-TU OK2KQM. Schůze začne v 16:00 v místnosti NK 431b (budova nové knihovny, místnost radioklub). A co bude na programu?

  • Kdo ještě neodevzdal příspěvky, může je odevzdat v tomto posledním dni na schůzi. Později již členské příspěvky nepřijmeme.
    • Výše členského příspěvku pro ČAATS je nově 50,- Kč.
    • Pro zaplacení členství do ČRK via klub je řádný členský příspěvek ve výši 840,- Kč
    • Snížený členský příspěvek ve výši 540,- Kč ročně.
  • Budou se projednávat plánované aktuality klubu v roce 2014, co nás čeká a nemine,
  • a hlavně se probere plánovaná změna ve funkích klubu.

Těšíme se na setkání!!

VYSOKOŠKOLSKÝ RADIOKLUB PŘI VŠB-TU
OK2KQM, OK6A
73!

Aktualizováno (Čtvrtek, 05 Prosinec 2013 19:37)