OK2KQM & OK6A

Radioklub Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava

Schůze RK - 10. 12. 2012 16:30 NK418

Milí členové,

dne 10. 12. 2012 proběhne členská schůze radioklubu OK2KQM. Schůze začne v 16:30 v místnosti NK 418 (budova nové knihovny, ve které sídlí radioklub). A co bude na programu?

  • Kdo ještě neodevzdal příspěvky, může je odevzdat v tomto posledním dni na schůzi. Později již členské příspěvky nepřijmeme.

  • Budou se projednávat aktuality klubu, co nás čeká a nemine.

  • Probere se změna ve vedení klubu.

Těšíme se na setkání!

73!

Aktualizováno (Neděle, 25 Listopad 2012 17:51)