OK2KQM & OK6A

Radioklub Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava

Členské příspěvky

Zdravíme všechny členy radioklubu. Blíží se konec kalendářního roku a s tím je spojen výběr členských příspěvků. Letos budou příspěvky vybírány do 7.12.2012.

Výše členského příspěvku je nově 50,- Kč. Pro zaplacení členství do ČRK via radioklub:

  • řádný členský příspěvek ve výši 840,- Kč ročně,
  • snížený členský příspěvek ve výši 540,- Kč ročně pro členy, kteří nemají jiné příjmy, než dále uvedené,nebo příjmy z kapitálového majetku, a kteří jsou:
    • ve věku od 16 do 18 let včetně, ve věku od 19 do 26 let včetně, pokud se připravují v řádném denním studiu na budoucí povolání, poživatelé starobního nebo invalidního důchodu,
    • zvláštní snížený členský příspěvek ve výši 60,- Kč ročně pro členy ve věku do 15 let včetně.

Stejně jako loni můžete odevzdávat příspěvky:

  • Ing. Martinu Tomisovi v místnosti N204 každou středu dopoledne, odpoledne jen po telefonické domluvě.
  • Dále je můžete odevzdávat každé pondělí v místnosti radioklubu NK431b v době 16:00 - 18:00 (případné změny této doby budou uvedeny na stránkách klubu).
  • Poslední variantou odevzdání příspěvků je zaslání na účet radioklubu: 2590255001/5500. Platbu je nutné identifikovat v poli pro příjemce: volací znak, členský příspěvek + ČRK(QSL) Př: OK2AA, 50 + 840 Vzhledem ke změně podmínek ze strany ČAATS žádáme všechny členy radioklubu, zejména ty, kteří odešlou příspěvky na účet klubu, aby dodatečně zaslali email s těmito povinnými údaji: adresa trvalého bydliště, rodné číslo před lomítkem. Jsou to nové požadavky ze strany ČAATS, nikoliv náš rozmar. Pokud nám tyto informace nesdělíte, nemůžeme Váš členský příspěvek přijmout a následuje Vaše vyřazení z evidence členů radioklubu.

Aktualizováno (Středa, 26 Září 2012 07:36)