OK2KQM & OK6A

Radioklub Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava

Klubová aktivita

Radioklub při VŠB-TU v Ostravě, známý pod volacím znakem OK2KQM, se velkou mírou podílí na propagaci radioamatérské činnosti. Solidně zařízená vysílací stanice společně s postavenými anténami, které jsou v celém rozsahu krátkých vln, napomáhá k dobrému propagování v očích veřejnosti. V radioklubu dlouhodobě funguje spolupráce na akademické úrovni. Studenti, kteří právě studují předměty blízké radiotechnice, navštěvují v rámci cvičení naše vysílací středisko. Nejedná se pouze o studenty naší univerzity. Navštěvují nás i studenti Ostravské univerzity, kombinovaného i prezenčního studia, kteří studují medicínské obory, kde mají předmět nazvaný „Rádiové sítě“. Každoročně se jedná přibližně o padesát lidí, kterým náš koníček prakticky ukazujeme.
Radioklub se dále snaží získávat do svých řad nové členy. I zde se klub může pochlubit přírůstky. V loňském roce jsme připravili dva lidi na zkoušky z odborné způsobilosti. Jejich další činnost na radioamatérských pásmech je nadále podporovaná. Je možné vypůjčit si malé TCVRy (FT-817). Touto podporou získávají další zkušenosti a ani ne rok po obdržení licence si už staví vlastní antény. Takto si náš radioklub představuje podporu mládeže!
Naši členskou základnu tvoří přibližně z poloviny starší generace z řad pracovníků školy a druhá půlka jsou studenti. Je nutné chápat, že v takovém prostředí je určitá fluktuace lidi. Po dostudování se lidé stěhují za prací. Nicméně se snažíme účastnit světových závodů, výhradně provozem na KV, v módech SSB, CW a DIGI. V loňském roce jsme se účastnili těchto dvaceti-čtyř hodinových závodu (WAE DX Contest a EPC WW DX Contestu).  Mimo vysílání za klub je stanice hojně využívaná k individuální prezentaci aktivních členů.

Aktualizováno (Pátek, 11 Listopad 2011 23:41)