OK2KQM & OK6A

Radioklub Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava

Členské příspěvky 2012

Zdravím všechny členy radioklubu,
blíží se konec roku a s tím je spojen výběr členských příspěvků. Letos budou vybírány do 18.12.2011. Výše členského příspěvku je 40,- Kč jako každý rok.

Pro zaplacení členství do ČRK via klub:

  • řádný členský příspěvek ve výši 840,- Kč ročně,
  • snížený členský příspěvek ve výši 540,- Kč ročně pro členy, kteří nemají jiné příjmy, než dále uvedené, nebo příjmy z kapitálového majetku, a kteří jsou:
    • ve věku od 16 do 18 let včetně,
    • ve věku od 19 do 26 let včetně, pokud se připravují v řádném denním studiu na budoucí povolání, poživatelé starobního nebo invalidního důchodu,
  • zvláštní snížený členský příspěvek ve výši 60,- Kč ročně pro členy ve věku do 15 let včetně.

Letos můžete odevzdávat příspěvky Ing. Martinu Tomisovi v místnosti N204 nebo N313 v době: každý čtvrtek 9:00 - 12:00 nebo 9.11., 23.11., 7.12. 14:00 - 19:00.

Příspěvky můžete také posílat na účet radioklubu: 2590255001/5500. Platbu je nutné identifikovat v poli pro příjemce: volací znak, členský příspěvek + ČRK(QSL) Př: OK2AA, 40 + 840 (místo značky také jméno)

V případě jakýchkoliv problémů mne kontaktujte na tento emali: alula(zavinac)seznam.cz.

Aktualizováno (Neděle, 06 Listopad 2011 20:01)