OK2KQM & OK6A

Radioklub Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava

Radioklub má novou KV anténu!

kV pátek 16. 6.2017 proběhla instalace soustavy 2 krátkovlnných antén pro operátorské pracoviště Radioklubu VŠB-TU Ostrava. Jedná se o vícepásmovou čtvercovou anténu a anténu W3DZZ pracující v pásmech 80, 40, 20 a 15 m.

Návrh a instalace je součástí řešení diplomové práce Bc. Marka Vašuta s názvem "Krátkovlnná anténa operátorského pracoviště OK2KQM"

Fotogalerie z instalace naleznete ZDE.

Aktualizováno (Úterý, 27 Červen 2017 07:47)