OK2KQM & OK6A

Radioklub Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava

Kalkulačka výpočtu impedančního přizpůsobení antény k napaječi

V rámci řešení bakalářské práce na téma "Anténní přizpůsobovací člen pro krátkovlnné drátové antény" studentem Jakubem Jalowiczorem, vznikla na katedře Telekomunikační techniky (http://comtech.vsb.cz) užitečná a praktická aplikace, která umožňuje velice rychlý výpočet rezonančních článků pro impedanční přizpůsobení antény k nápaječi. Aplikace je dostupná ZDE.

Cílem této práce je seznámit se se základními anténními přizpůsobovacími členy z pasivních prvků, kterými jsou jmenovitě členy typu L, Γ, T a π, zpracovat výpočetní aparát pro určení hodnot jednotlivých prvků těchto přizpůsobovacích členů a zhodnotit v jakých situacích použít daný typ členu. Dále pak implementovat softwarovou aplikaci provádějící výpočet hodnot prvků přizpůsobovacích členů, dle zpracovaného výpočetního aparátu. Vytvořené řešení nabízí možnost automatického rozpoznání daného typu členu ze zadaných hodnot, výpočet patřičných hodnot, doplnění těchto údajů o elektrotechnické schéma zapojení a vyznačení obrazu zadané impedance antény ve Smithově diagramu. Výsledky této práce by tak měly představovat určité zjednodušení práce s anténními přizpůsobovacími členy.

autor práce

 

zmatch

Aktualizováno (Pátek, 24 Duben 2015 14:51)