OK2KQM & OK6A

Radioklub Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava

MLA Calculator

mla

 

Interaktivní kalkulačka na výpočet MLA dle vzorců uvedených v knize "Burger, Oldřich a Dvorský, Marek. Magnetická smyčková anténa: pokaždé trochu jinak. 1. vyd. Ostrava: EDUCA TV, 2015. 181 s. ISBN 978-80-260-7485-4." je dostupná ZDE.

Interactive calculator for MLA calculation according to the formulas given in the book
"
BURGER, Oldřich and Marek DVORSKÝ. Magnetic loop antenna: slightly different each time. Release 1. Ostrava: EDUCA TV o.p.s., 2015. ISBN 9788026082590." is now available HERE.

NEW: calculator in MATHCAD xmcd & pdf files.

73
Marek Dvorský

Aktualizováno (Úterý, 27 Červen 2017 07:47)