OK2KQM & OK6A

Radioklub Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava

OK2KQM

Radioklub má novou KV anténu!

kV pátek 16. 6.2017 proběhla instalace soustavy 2 krátkovlnných antén pro operátorské pracoviště Radioklubu VŠB-TU Ostrava. Jedná se o vícepásmovou čtvercovou anténu a anténu W3DZZ pracující v pásmech 80, 40, 20 a 15 m.

Návrh a instalace je součástí řešení diplomové práce Bc. Marka Vašuta s názvem "Krátkovlnná anténa operátorského pracoviště OK2KQM"

Fotogalerie z instalace naleznete ZDE.

Aktualizováno (Úterý, 27 Červen 2017 07:47)

 

MLA Calculator

mla

 

Interaktivní kalkulačka na výpočet MLA dle vzorců uvedených v knize "Burger, Oldřich a Dvorský, Marek. Magnetická smyčková anténa: pokaždé trochu jinak. 1. vyd. Ostrava: EDUCA TV, 2015. 181 s. ISBN 978-80-260-7485-4." je dostupná ZDE.

Interactive calculator for MLA calculation according to the formulas given in the book
"
BURGER, Oldřich and Marek DVORSKÝ. Magnetic loop antenna: slightly different each time. Release 1. Ostrava: EDUCA TV o.p.s., 2015. ISBN 9788026082590." is now available HERE.

NEW: calculator in MATHCAD xmcd & pdf files.

73
Marek Dvorský
 

Kroužek skončil

k 25. 5.  2015 v 16h proběhla poslední hodina našeho kroužku. Děti pájely poslední součástky na svůj vlastní plošný spoj, ostatní dodělávaly stavebnici blikající hvězdy. Na závěr hodiny jsme vyhodnotili tři nejlepší účastníky, kteří byli odměněni stavebnicí dálkovým ovládáním pomocí mobilního telefonu. Musíme konstatovat, že děti byly po celou dobu kroužku šikovné a práce jim šla takříkajíc od ruky. Pokud se podaří v budoucnu opět otevřít kroužek, budeme rádi, když se k nám přihlásíte. Na všechny se těšíme!

73!
Vedoucí elektro-kroužku

Aktualizováno (Čtvrtek, 28 Květen 2015 12:20)

 

Kalkulačka výpočtu impedančního přizpůsobení antény k napaječi

V rámci řešení bakalářské práce na téma "Anténní přizpůsobovací člen pro krátkovlnné drátové antény" studentem Jakubem Jalowiczorem, vznikla na katedře Telekomunikační techniky (http://comtech.vsb.cz) užitečná a praktická aplikace, která umožňuje velice rychlý výpočet rezonančních článků pro impedanční přizpůsobení antény k nápaječi. Aplikace je dostupná ZDE.

Cílem této práce je seznámit se se základními anténními přizpůsobovacími členy z pasivních prvků, kterými jsou jmenovitě členy typu L, Γ, T a π, zpracovat výpočetní aparát pro určení hodnot jednotlivých prvků těchto přizpůsobovacích členů a zhodnotit v jakých situacích použít daný typ členu. Dále pak implementovat softwarovou aplikaci provádějící výpočet hodnot prvků přizpůsobovacích členů, dle zpracovaného výpočetního aparátu. Vytvořené řešení nabízí možnost automatického rozpoznání daného typu členu ze zadaných hodnot, výpočet patřičných hodnot, doplnění těchto údajů o elektrotechnické schéma zapojení a vyznačení obrazu zadané impedance antény ve Smithově diagramu. Výsledky této práce by tak měly představovat určité zjednodušení práce s anténními přizpůsobovacími členy.

autor práce

 

zmatch

Aktualizováno (Pátek, 24 Duben 2015 14:51)

 

Magnetická smyčková anténa

mla

V únoru 2015 vyšla v nakladatelství EDUCA TV publikace o magnetických smyčkových anténách "Magnetická smyčková anténa: pokaždé trochu jinak". Na této knize se spolupodílel i náš klub. Kniha "Burger, Oldřich a Dvorský, Marek. Magnetická smyčková anténa: pokaždé trochu jinak. 1. vyd. Ostrava: EDUCA TV, 2015. 181 s. ISBN 978-80-260-7485-4." je k dostání na e-shopu nakladatelství BEN.

Kalkulačku na výpočet antény MLA naleznete v sekci /Kalkulačky/kalkulačka výpočtu MLA.

Aktualizováno (Úterý, 27 Červen 2017 07:45)