OK2KQM & OK6A

Radioklub Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava

OK2KQM

MLA Calculator

mla

 

Interaktivní kalkulačka na výpočet MLA dle vzorců uvedených v knize "Burger, Oldřich a Dvorský, Marek. Magnetická smyčková anténa: pokaždé trochu jinak. 1. vyd. Ostrava: EDUCA TV, 2015. 181 s. ISBN 978-80-260-7485-4." je dostupná ZDE.

Interactive calculator for MLA calculation according to the formulas given in the book
"
BURGER, Oldřich and Marek DVORSKÝ. Magnetic loop antenna: slightly different each time. Release 1. Ostrava: EDUCA TV o.p.s., 2015. ISBN 9788026082590." is now available HERE.

NEW: calculator in MATHCAD xmcd & pdf files.

73
and Marek Dvorský
 

Kroužek skončil

k 25. 5.  2015 v 16h proběhla poslední hodina našeho kroužku. Děti pájely poslední součástky na svůj vlastní plošný spoj, ostatní dodělávaly stavebnici blikající hvězdy. Na závěr hodiny jsme vyhodnotili tři nejlepší účastníky, kteří byli odměněni stavebnicí dálkovým ovládáním pomocí mobilního telefonu. Musíme konstatovat, že děti byly po celou dobu kroužku šikovné a práce jim šla takříkajíc od ruky. Pokud se podaří v budoucnu opět otevřít kroužek, budeme rádi, když se k nám přihlásíte. Na všechny se těšíme!

73!
Vedoucí elektro-kroužku

Aktualizováno (Čtvrtek, 28 Květen 2015 12:20)

 

Kalkulačka výpočtu impedančního přizpůsobení antény k napaječi

V rámci řešení bakalářské práce na téma "Anténní přizpůsobovací člen pro krátkovlnné drátové antény" studentem Jakubem Jalowiczorem, vznikla na katedře Telekomunikační techniky (http://comtech.vsb.cz) užitečná a praktická aplikace, která umožňuje velice rychlý výpočet rezonančních článků pro impedanční přizpůsobení antény k nápaječi. Aplikace je dostupná ZDE.

Cílem této práce je seznámit se se základními anténními přizpůsobovacími členy z pasivních prvků, kterými jsou jmenovitě členy typu L, Γ, T a π, zpracovat výpočetní aparát pro určení hodnot jednotlivých prvků těchto přizpůsobovacích členů a zhodnotit v jakých situacích použít daný typ členu. Dále pak implementovat softwarovou aplikaci provádějící výpočet hodnot prvků přizpůsobovacích členů, dle zpracovaného výpočetního aparátu. Vytvořené řešení nabízí možnost automatického rozpoznání daného typu členu ze zadaných hodnot, výpočet patřičných hodnot, doplnění těchto údajů o elektrotechnické schéma zapojení a vyznačení obrazu zadané impedance antény ve Smithově diagramu. Výsledky této práce by tak měly představovat určité zjednodušení práce s anténními přizpůsobovacími členy.

autor práce

 

zmatch

Aktualizováno (Pátek, 24 Duben 2015 14:51)

 

Magnetická smyčková anténa

mla

V únoru 2015 vyšla v nakladatelství EDUCA TV publikace o magnetických smyčkových anténách "Magnetická smyčková anténa: pokaždé trochu jinak". Na této knize se spolupodílel i náš klub. Kniha "Burger, Oldřich a Dvorský, Marek. Magnetická smyčková anténa: pokaždé trochu jinak. 1. vyd. Ostrava: EDUCA TV, 2015. 181 s. ISBN 978-80-260-7485-4." je k dostání na e-shopu nakladatelství BEN.

Kalkulačku na výpočet antény MLA naleznete v sekci /Kalkulačky/kalkulačka výpočtu MLA.

Aktualizováno (Pondělí, 23 Únor 2015 12:49)

 

Kroužek

krouzek

Zajímá tě, jak funguje mobilní telefon? Chceš si postavit špionážní zařízení? Potom se neváhej přihlásit do elektrotechnického kroužku. Postavíme si světelnou závoru, kterou se detekuje narušení prostoru nebo zařízení, které mobilním telefonem zapne přístroj u tebe doma, různé blikače, jako je semafor nebo běžící světlo aj. Dále se seznámíš s vysíláním na profesionálních zařízeních. Zavoláme si do celého světa a užijeme si spoustu zábavy! V kroužku se děti seznámí se základy elektroniky. Postaví si různá elektronická zařízení. Získají základní poznatky, které mohou ve svém životě využít.

Od února se při radioklubu opět otevírá kroužek pro děti základních škol. Více informací naleznete v letáku ZDE.

 

Aktualizováno (Pátek, 12 Prosinec 2014 09:48)